Blog

Inrichtingsplan Kindcentrum TOON

Wat vooraf ging

Lees verder »

De trends binnen het ontwerp van de leeromgeving

Lees verder »

Een leeromgeving ontwerpen van binnenuit

Leren en ontwikkelen zijn intrinsiek sociale processen, waarbij interactie met anderen een sleutelrol speelt in de ontwikkeling van diverse vaardigheden. Het ontwerp van de leeromgeving staat centraal in het faciliteren van deze interactie. Waarbij ruimtes gecreëerd worden waar gebruikers kunnen samenkomen en van elkaar kunnen leren in lijn met verschillende leeractiviteiten.

Lees verder »

Flexibel meubilair in het onderwijs

Het onderwijs is volop in beweging. Onderwijsinstellingen zijn bezig met onderwijsvernieuwingen om aan te sluiten bij de veranderende behoeften van studenten en de maatschappij. Een belangrijk aspect hiervan is de inzet van flexibel meubilair. In dit artikel bespreken we de impact van flexibel meubilair op het leren en de onderwijsvernieuwingen binnen het hoger onderwijs.

Lees verder »

Trends en ontwikkelingen binnen het klaslokaal

De vraag die wij je willen stellen; In hoeverre is jullie huidige leeromgeving nog passend in de wereld van morgen en voor de leerlingen of studenten van de toekomst? Je kunt het schoolgebouw en de leeromgeving namelijk geweldig inzetten als instrument om te leren, ontwikkelen en ontdekken.

Lees verder »

De leeromgeving telt!

Lees verder »

Executieve functies en de fysieke leeromgeving

Het is belangrijk voor leerlingen om in een goede fysieke leeromgeving te leren. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van een goede fysieke leeromgeving op de executieve functies van leerlingen. Ga zelf maar eens na. Als je gefocust wil gaan werken en je bureau ligt helemaal vol met spullen die je niet nodig hebt dan wil is het goed om eerst op te ruimen. Daarna pas kan je gefocust werken aan een taak. Dit geldt ook voor leerlingen in het lokaal.

Lees verder »

Met een frisse blik het lokaal bekijken

De docent is medeverantwoordelijk voor hoe  het klaslokaal ingezet wordt en hoe deze ruimte is ingericht. Alle elementen spelen een vitale rol bij het bewerkstelligen van het leren van de student. Eerdere onderzoeken naar de psychologische en gedragseffecten van de ruimtelijke omgeving hebben zich voornamelijk op het gebied van kantoor- en werkruimten afgespeeld.

Lees verder »

De leeromgeving als instrument

Workshop waarin je je bewust wordt van de impact van de fysieke leeromgeving op het lerende brein

Lees verder »

De meerwaarde van het voeren van gesprekken met leerlingen

De huidige maatschappij ontwikkelt zich razendsnel en daarom is het essentieel om onderwijs zo in te richten dat leerlingen klaar zijn om in deze maatschappij te kunnen functioneren en te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat scholen onder andere inzetten op het stimuleren van creativiteit, nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie en betrokkenheid. Het is belangrijk om leerlingen te leren omgaan met eigenaarschap, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Lees verder »