Blog

Verander het klaslokaal in een dynamische denkruimte!

Een van de meest hardnekkige tradities in lokalen is de focus op leerlingen die stilletjes aan hun tafeltje zitten en in hun schrift werken. Echter, onderzoek toont aan dat dit de minst effectieve leeromgeving is voor het bevorderen van kritisch denken, creativiteit en samenwerken.

De Building Thinking Classroom (BTC) methode daagt deze traditie uit. BTC richt zich op het creëren van een dynamische leeromgeving die actieve betrokkenheid stimuleert en 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelt.

Lees verder »

Het belang van kiezen voor een passende klassenopstelling

Herken je dat gevoel? Je loopt het klaslokaal binnen en ziet de vertrouwde opstelling van rijen stoelen. Het voelt veilig, vertrouwd, en, laten we eerlijk zijn, een beetje geruststellend. Je weet wat je kunt verwachten: leerlingen die zich concentreren op individuele taken, gefocust en minder afgeleid.

Lees verder »

Het belang van de klasopstelling als onderdeel van de fysieke leeromgeving

In de afgelopen periode mocht ik diverse workshops verzorgen voor scholen, met als voornaamste doel het bewust maken van onderwijsteams omtrent de impact van de fysieke leeromgeving. Vaak lag de focus hierbij op het klaslokaal. Over dit onderwerp is veel geschreven en er bestaan diverse meningen over. Of het nu gaat om instructie of samenwerkend leren, elke opstelling kent voor- en nadelen. Wat mij opvalt, is dat er veel meningen circuleren, terwijl er maar minimaal doordacht wordt over de inrichting van de ruimte.

Lees verder »

Hoe creëer je zelf een passende leeromgeving in het klaslokaal?

Lees verder »

Inrichtingsplan Kindcentrum TOON

Wat vooraf ging

Lees verder »

De trends binnen het ontwerp van de leeromgeving

Lees verder »

Een leeromgeving ontwerpen van binnenuit

Leren en ontwikkelen zijn intrinsiek sociale processen, waarbij interactie met anderen een sleutelrol speelt in de ontwikkeling van diverse vaardigheden. Het ontwerp van de leeromgeving staat centraal in het faciliteren van deze interactie. Waarbij ruimtes gecreëerd worden waar gebruikers kunnen samenkomen en van elkaar kunnen leren in lijn met verschillende leeractiviteiten.

Lees verder »

Flexibel meubilair in het onderwijs

Het onderwijs is volop in beweging. Onderwijsinstellingen zijn bezig met onderwijsvernieuwingen om aan te sluiten bij de veranderende behoeften van studenten en de maatschappij. Een belangrijk aspect hiervan is de inzet van flexibel meubilair. In dit artikel bespreken we de impact van flexibel meubilair op het leren en de onderwijsvernieuwingen binnen het hoger onderwijs.

Lees verder »

Trends en ontwikkelingen binnen het klaslokaal

De vraag die wij je willen stellen; In hoeverre is jullie huidige leeromgeving nog passend in de wereld van morgen en voor de leerlingen of studenten van de toekomst? Je kunt het schoolgebouw en de leeromgeving namelijk geweldig inzetten als instrument om te leren, ontwikkelen en ontdekken.

Lees verder »

De leeromgeving telt!

Lees verder »