Blog

De leeromgeving telt!

Er is een groeiende behoefte aan meer aandacht voor het belang van de fysieke leeromgeving in het onderwijs. Hoewel er veel aandacht wordt besteed aan het curriculum en de pedagogiek, wordt er vaak niet genoeg aandacht besteed aan de ruimtes waarin het leren plaatsvindt.

Lees verder »

Executieve functies en de fysieke leeromgeving

Het is belangrijk voor leerlingen om in een goede fysieke leeromgeving te leren. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van een goede fysieke leeromgeving op de executieve functies van leerlingen. Ga zelf maar eens na. Als je gefocust wil gaan werken en je bureau ligt helemaal vol met spullen die je niet nodig hebt dan wil is het goed om eerst op te ruimen. Daarna pas kan je gefocust werken aan een taak. Dit geldt ook voor leerlingen in het lokaal.

Lees verder »

Met een frisse blik het lokaal bekijken

De docent is medeverantwoordelijk voor hoe  het klaslokaal ingezet wordt en hoe deze ruimte is ingericht. Alle elementen spelen een vitale rol bij het bewerkstelligen van het leren van de student. Eerdere onderzoeken naar de psychologische en gedragseffecten van de ruimtelijke omgeving hebben zich voornamelijk op het gebied van kantoor- en werkruimten afgespeeld.

Lees verder »

De leeromgeving als instrument

Workshop waarin je je bewust wordt van de impact van de fysieke leeromgeving op het lerende brein

Lees verder »

De meerwaarde van het voeren van gesprekken met leerlingen

De huidige maatschappij ontwikkelt zich razendsnel en daarom is het essentieel om onderwijs zo in te richten dat leerlingen klaar zijn om in deze maatschappij te kunnen functioneren en te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat scholen onder andere inzetten op het stimuleren van creativiteit, nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie en betrokkenheid. Het is belangrijk om leerlingen te leren omgaan met eigenaarschap, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Lees verder »

Event Presikhaaf schoolmeubelen

Onderwijsvisie vertaald naar de leeromgeving van morgen.
Woensdag 15 juni. Het Nationaal Park de hoge Veluwe.

Lees verder »

Het kaartspel het lokaal als instrument

Heb jij het gevoel dat je geen invloed hebt op de leeromgeving?

Lees verder »

Ontwerp de leeromgeving vanuit visie, functies en ruimtes

Nu de scholen weer enige tijd volledig open zijn, blijken er toch veel stoelen leeg te zijn. Hoe krijgen we studenten weer naar school? Dat hier geen éénduidig antwoord op is mag duidelijk zijn. Onderwijs is namelijk geen one-site-fits-all principe.

Lees verder »

De leeromgeving op afstand

We hebben de deuren weer moeten sluiten. Het onderwijs is weer dicht. Op afstand onderwijs verzorgen, het is meer dan alleen online lessen geven. Het draait om verbinden, contact leggen en onderhouden, uitdagen, stimuleren en het bewust laten worden van het leerproces.

Lees verder »

“Een effectief leerproces vraagt om afwisseling in klasopstelling”

Bewustwording dat is wat er nodig is. Waarom zouden we vaker stil moeten staan bij de inzet van de fysieke leeromgeving. Het is eigenlijk heel simpel; het heeft positieve effecten op de student/leerling en de docent/leraar.

Lees verder »