Blog

De meerwaarde van het voeren van gesprekken met leerlingen

De huidige maatschappij ontwikkelt zich razendsnel en daarom is het essentieel om onderwijs zo in te richten dat leerlingen klaar zijn om in deze maatschappij te kunnen functioneren en te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat scholen onder andere inzetten op het stimuleren van creativiteit, nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie en betrokkenheid. Het is belangrijk om leerlingen te leren omgaan met eigenaarschap, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Lees verder »

Event Presikhaaf schoolmeubelen

Onderwijsvisie vertaald naar de leeromgeving van morgen.
Woensdag 15 juni. Het Nationaal Park de hoge Veluwe.

Lees verder »

Het kaartspel het lokaal als instrument

Heb jij het gevoel dat je geen invloed hebt op de leeromgeving?

Lees verder »

Ontwerp de leeromgeving vanuit visie, functies en ruimtes

Nu de scholen weer enige tijd volledig open zijn, blijken er toch veel stoelen leeg te zijn. Hoe krijgen we studenten weer naar school? Dat hier geen éénduidig antwoord op is mag duidelijk zijn. Onderwijs is namelijk geen one-site-fits-all principe.

Lees verder »

De leeromgeving op afstand

We hebben de deuren weer moeten sluiten. Het onderwijs is weer dicht. Op afstand onderwijs verzorgen, het is meer dan alleen online lessen geven. Het draait om verbinden, contact leggen en onderhouden, uitdagen, stimuleren en het bewust laten worden van het leerproces.

Lees verder »

“Een effectief leerproces vraagt om afwisseling in klasopstelling”

Bewustwording dat is wat er nodig is. Waarom zouden we vaker stil moeten staan bij de inzet van de fysieke leeromgeving. Het is eigenlijk heel simpel; het heeft positieve effecten op de student/leerling en de docent/leraar.

Lees verder »

“Hoe de leeromgeving effect heeft”

Waar het over leren gaat heb ik het over actief leren. Actief leren laat zich omschrijven als een instructiemethode welke de lerende actief bij het leerproces betrekt.

Lees verder »

Lot to Learn - Lotte van Egmond - Tafelindeling 1

“De ideale klasopstelling bestaat niet”

Wat zeg jij nou? Jij bent toch van de ideale klasopstelling? Klopt helemaal! Toch klopt het wat ik zeg….. Je zal nu wel denken.

Lees verder »