White paper de eerste stap naar een opstellingen die leidt tot een actieve leeromgeving

Wil jij direct aan de slag in jouw lokaal? White paper met een overzichtelijk stappenplan naar een ideale opstelling. Inclusief 1 direct toepasbare opstelling voor jouw volgende les.

Download de white paper

Lot to Learn verzorgt workshops en begeleidt onderwijsteams bij het (her)inrichten van de fysieke leeromgeving.

Lotte van Egmond vindt dat elke lerende recht heeft op een leeromgeving die het beste in hem of haar naar boven haalt. Te vaak wordt de inrichting van een trainings- of onderwijslocatie maar voor lief genomen. Lotte gebruikt de leeromgeving als middel om het onderwijsdoel te bereiken. Door middel van training en advies laat ze jou en je team anders kijken naar het klas- of trainingslokaal, om zo samen een passende leeromgeving te creëren. 

“Hoe mooi zou het zijn als de complete leeromgeving van jouw onderwijsinstelling aansluit bij de onderwijsvisie, het onderwijsconcept en de waarden van de gebruikers? Ik wil dat iedereen binnen het onderwijs zich bewust is van de meerwaarde van een passende leeromgeving. Daarom betrek ik graag leerlingen, studenten en docenten bij het proces. Samen zetten we de leeromgeving in als instrument om nóg beter tot leren te komen. Keertje sparren?” 
– Lotte van Egmond –

Recent verschenen

De leeromgeving telt!

Er is een groeiende behoefte aan meer aandacht voor het belang van de fysieke leeromgeving in het onderwijs. Hoewel er veel aandacht wordt besteed aan het curriculum en de pedagogiek, wordt er vaak niet genoeg aandacht besteed aan de ruimtes waarin het leren plaatsvindt.

Lees verder »

De meerwaarde van het voeren van gesprekken met leerlingen

De huidige maatschappij ontwikkelt zich razendsnel en daarom is het essentieel om onderwijs zo in te richten dat leerlingen klaar zijn om in deze maatschappij te kunnen functioneren en te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat scholen onder andere inzetten op het stimuleren van creativiteit, nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie en betrokkenheid. Het is belangrijk om leerlingen te leren omgaan met eigenaarschap, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Lees verder »

Het kaartspel het lokaal als instrument

Heb jij het gevoel dat je geen invloed hebt op de leeromgeving?

Lees verder »

“Een effectief leerproces vraagt om afwisseling in klasopstelling”

Bewustwording dat is wat er nodig is. Waarom zouden we vaker stil moeten staan bij de inzet van de fysieke leeromgeving. Het is eigenlijk heel simpel; het heeft positieve effecten op de student/leerling en de docent/leraar.

Lees verder »

Flexibel meubilair in het onderwijs

Het onderwijs is volop in beweging. Onderwijsinstellingen zijn bezig met onderwijsvernieuwingen om aan te sluiten bij de veranderende behoeften van studenten en de maatschappij. Een belangrijk aspect hiervan is de inzet van flexibel meubilair. In dit artikel bespreken we de impact van flexibel meubilair op het leren en de onderwijsvernieuwingen binnen het hoger onderwijs.

Lees verder »

Trends en ontwikkelingen binnen het klaslokaal

De vraag die wij je willen stellen; In hoeverre is jullie huidige leeromgeving nog passend in de wereld van morgen en voor de leerlingen of studenten van de toekomst? Je kunt het schoolgebouw en de leeromgeving namelijk geweldig inzetten als instrument om te leren, ontwikkelen en ontdekken.

Lees verder »

#7 de impact van innovatief meubilair

In aflevering 7 van deze podcast onderzoeken we de impact van innovatief meubilair op de betrokkenheid van zowel studenten als docenten in de fysieke leeromgeving. We bespreken het belang van het gebruik van nieuwe meubels en hoe het kan bijdragen aan een meer interactieve en stimulerende leeromgeving. Ook richten we ons op de noodzaak om docenten te begeleiden en trainen bij het gebruik van deze nieuwe meubels, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen die deze bieden. Luister mee en ontdek hoe innovatief meubilair kan bijdragen aan betere leerprestaties en een verhoogde betrokkenheid van studenten en docenten.

Lees verder »