Advies en begeleiding

Advies en begeleiding

Lot to Learn streeft naar een omgeving die ook de veranderingen binnen ‘het nieuwe leren’ stimuleert.

Read More

Kaartspel het lokaal als instrument

Kaartspel het lokaal als instrument

‘Het lokaal als instrument’ is bedoeld om docenten te ondersteunen bij het voorbereiden van lessen.

Read More

Leeromgeving als instrument

Leeromgeving als instrument

Leeromgeving als instrument is een samenwerking van Buro Wierda en Lot to Learn. Samen vertalen we jullie visie en waarden naar de bouwstenen voor de leeromgeving.

Read More

Lot to Learn verzorgt workshops en begeleidt onderwijsteams bij het (her)inrichten van de fysieke leeromgeving.

Lotte van Egmond vindt dat elke lerende recht heeft op een leeromgeving die het beste in hem of haar naar boven haalt. Te vaak wordt de inrichting van een trainings- of onderwijslocatie maar voor lief genomen. Lotte gebruikt de leeromgeving als middel om het onderwijsdoel te bereiken. Door middel van training en advies laat ze jou en je team anders kijken naar het klas- of trainingslokaal, om zo samen een passende leeromgeving te creëren. 

“Hoe mooi zou het zijn als de complete leeromgeving van jouw onderwijsinstelling aansluit bij de onderwijsvisie, het onderwijsconcept en de waarden van de gebruikers? Ik wil dat iedereen binnen het onderwijs zich bewust is van de meerwaarde van een passende leeromgeving. Daarom betrek ik graag leerlingen, studenten en docenten bij het proces. Samen zetten we de leeromgeving in als instrument om nóg beter tot leren te komen. Keertje sparren?” 
– Lotte van Egmond –