Whitepaper De leeromgeving "het Zwitserse zakmes van het onderwijs"

Kun je je nog herinneren dat je elke dag in hetzelfde rijtje aan hetzelfde tafeltje in de klas zat? Veel schoolgebouwen en leeromgevingen zijn nog steeds zo ingericht. En dat terwijl de wereld in rap tempo is veranderd, het onderwijs continu in ontwikkeling is en er steeds meer nieuwe onderwijsvormen ontstaan. Dat heeft impact op de leeromgeving of onderwijsomgeving. Inclusief concrete tips en vier opstelling voor de dag van morgen

Download de white paper

Lot to Learn verzorgt workshops en begeleidt onderwijsteams bij het (her)inrichten van de fysieke leeromgeving.

Lotte van Egmond vindt dat elke lerende recht heeft op een leeromgeving die het beste in hem of haar naar boven haalt. Te vaak wordt de inrichting van een trainings- of onderwijslocatie maar voor lief genomen. Lotte gebruikt de leeromgeving als middel om het onderwijsdoel te bereiken. Door middel van training en advies laat ze jou en je team anders kijken naar het klas- of trainingslokaal, om zo samen een passende leeromgeving te creëren. 

“Hoe mooi zou het zijn als de complete leeromgeving van jouw onderwijsinstelling aansluit bij de onderwijsvisie, het onderwijsconcept en de waarden van de gebruikers? Ik wil dat iedereen binnen het onderwijs zich bewust is van de meerwaarde van een passende leeromgeving. Daarom betrek ik graag leerlingen, studenten en docenten bij het proces. Samen zetten we de leeromgeving in als instrument om nóg beter tot leren te komen. Keertje sparren?” 
– Lotte van Egmond –

Recent verschenen

De trends binnen het ontwerp van de leeromgeving

Lees verder »

Project MBO Poort opleiding Media en vormgeving

Lees verder »

De leeromgeving telt!

Lees verder »

De meerwaarde van het voeren van gesprekken met leerlingen

De huidige maatschappij ontwikkelt zich razendsnel en daarom is het essentieel om onderwijs zo in te richten dat leerlingen klaar zijn om in deze maatschappij te kunnen functioneren en te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat scholen onder andere inzetten op het stimuleren van creativiteit, nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie en betrokkenheid. Het is belangrijk om leerlingen te leren omgaan met eigenaarschap, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Lees verder »

Het kaartspel het lokaal als instrument

Heb jij het gevoel dat je geen invloed hebt op de leeromgeving?

Lees verder »

“Een effectief leerproces vraagt om afwisseling in klasopstelling”

Bewustwording dat is wat er nodig is. Waarom zouden we vaker stil moeten staan bij de inzet van de fysieke leeromgeving. Het is eigenlijk heel simpel; het heeft positieve effecten op de student/leerling en de docent/leraar.

Lees verder »

#10 Het proces centraal. In gesprek met Guido

Lees verder »

#11 Het borgen van je omgeving door middel van onderhoud.

In deze aflevering van Lot to Learn verkennen we de wereld van het onderwijs en architectuur met Rob Clerx, mede-eigenaar van Puur Sang. Samen duiken we dieper in op het ontwerpen en realiseren van een optimale fysieke leeromgeving. We bespreken de uitdagingen van ontspullen en onderhoud in scholen, evenals het behouden van het concept van de onderwijsomgeving. Ook stellen we vijf krachtige stellingen om het gesprek naar een diepere laag te brengen. Luister nu voor inzichten en advies over het creëren van een inspirerende en effectieve leeromgeving voor de toekomst van het onderwijs.

Lees verder »

Verander het klaslokaal in een dynamische denkruimte!

Een van de meest hardnekkige tradities in lokalen is de focus op leerlingen die stilletjes aan hun tafeltje zitten en in hun schrift werken. Echter, onderzoek toont aan dat dit de minst effectieve leeromgeving is voor het bevorderen van kritisch denken, creativiteit en samenwerken.

Lees verder »