White paper de eerste stap naar een opstellingen die leidt tot een actieve leeromgeving

Wil jij direct aan de slag in jouw lokaal? White paper met een overzichtelijk stappenplan naar een ideale opstelling. Inclusief 1 direct toepasbare opstelling voor jouw volgende les.

Download de white paper

Lot to Learn verzorgt workshops en begeleidt onderwijsteams bij het (her)inrichten van de fysieke leeromgeving.

Lotte van Egmond vindt dat elke lerende recht heeft op een leeromgeving die het beste in hem of haar naar boven haalt. Te vaak wordt de inrichting van een trainings- of onderwijslocatie maar voor lief genomen. Lotte gebruikt de leeromgeving als middel om het onderwijsdoel te bereiken. Door middel van training en advies laat ze jou en je team anders kijken naar het klas- of trainingslokaal, om zo samen een passende leeromgeving te creëren. 

“Hoe mooi zou het zijn als de complete leeromgeving van jouw onderwijsinstelling aansluit bij de onderwijsvisie, het onderwijsconcept en de waarden van de gebruikers? Ik wil dat iedereen binnen het onderwijs zich bewust is van de meerwaarde van een passende leeromgeving. Daarom betrek ik graag leerlingen, studenten en docenten bij het proces. Samen zetten we de leeromgeving in als instrument om nóg beter tot leren te komen. Keertje sparren?” 
– Lotte van Egmond –

Recent verschenen

De leeromgeving telt!

Er is een groeiende behoefte aan meer aandacht voor het belang van de fysieke leeromgeving in het onderwijs. Hoewel er veel aandacht wordt besteed aan het curriculum en de pedagogiek, wordt er vaak niet genoeg aandacht besteed aan de ruimtes waarin het leren plaatsvindt.

Lees verder »

De meerwaarde van het voeren van gesprekken met leerlingen

De huidige maatschappij ontwikkelt zich razendsnel en daarom is het essentieel om onderwijs zo in te richten dat leerlingen klaar zijn om in deze maatschappij te kunnen functioneren en te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat scholen onder andere inzetten op het stimuleren van creativiteit, nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie en betrokkenheid. Het is belangrijk om leerlingen te leren omgaan met eigenaarschap, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Lees verder »

Het kaartspel het lokaal als instrument

Heb jij het gevoel dat je geen invloed hebt op de leeromgeving?

Lees verder »

“Een effectief leerproces vraagt om afwisseling in klasopstelling”

Bewustwording dat is wat er nodig is. Waarom zouden we vaker stil moeten staan bij de inzet van de fysieke leeromgeving. Het is eigenlijk heel simpel; het heeft positieve effecten op de student/leerling en de docent/leraar.

Lees verder »

Executieve functies en de fysieke leeromgeving

Het is belangrijk voor leerlingen om in een goede fysieke leeromgeving te leren. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van een goede fysieke leeromgeving op de executieve functies van leerlingen. Ga zelf maar eens na. Als je gefocust wil gaan werken en je bureau ligt helemaal vol met spullen die je niet nodig hebt dan wil is het goed om eerst op te ruimen. Daarna pas kan je gefocust werken aan een taak. Dit geldt ook voor leerlingen in het lokaal.

Lees verder »

Met een frisse blik het lokaal bekijken

De docent is medeverantwoordelijk voor hoe  het klaslokaal ingezet wordt en hoe deze ruimte is ingericht. Alle elementen spelen een vitale rol bij het bewerkstelligen van het leren van de student. Eerdere onderzoeken naar de psychologische en gedragseffecten van de ruimtelijke omgeving hebben zich voornamelijk op het gebied van kantoor- en werkruimten afgespeeld.

Lees verder »