Flexibel meubilair in het onderwijs

Het onderwijs is volop in beweging. Onderwijsinstellingen zijn bezig met onderwijsvernieuwingen om aan te sluiten bij de veranderende behoeften van studenten en de maatschappij. Een belangrijk aspect hiervan is de inzet van flexibel meubilair. In dit artikel bespreken we de impact van flexibel meubilair op het leren en de onderwijsvernieuwingen binnen het hoger onderwijs.

Waar toe leiden we op? Dat is de vraag die het onderwijs zichzelf steeds vaker stelt. Neem nou de drieslag van Gert Biesta die zegt: ‘er lijkt in Nederland enthousiasme te zijn ontstaan voor het idee dat het in het onderwijs niet alleen gaat om kennis en vaardigheden (kwalificatie) en vorming in normen en waarden, tradities en praktijken (socialisatie), maar dat onderwijs ook iets van doen heeft met de vorming van de persoon.’ Kortom het onderwijs is meer dan alleen het aanleren en het bieden van cognitieve kennis. Dus er is meer nodig dan een lokaal met de zelfde tafels en stoelen in rijen.

NRO kwam in maart 2022 met een onderzoek met de vraag: ‘Dragen flexibele werkplekken in de school bij aan het gevoel van autonomie, het welbevinden en het leren van leerlingen in het primair onderwijs?’

Ja het gaat hier om het primair onderwijs, maar ik ben er van overtuigd dat de uitkomst voor alle onderwijsvormen gelden. De korte uitkomst geciteerd vanuit het onderzoek: ‘ Onderzoek laat zien dat leerlingen flexibele leerplekken, in de zin van een leeromgeving met flexibel meubilair en diverse inrichtingsmogelijkheden, positiever waarderen dan een traditionele leeromgeving met rijen stoelen en tafels. Flexibel meubilair biedt meer ruimte aan de keuzes van leerlingen en hun bewegingsvrijheid in het gebruik van de leeromgeving. Of door flexibele leerplekken de leerprestaties toenemen, is niet onderzocht. De positieve effecten van flexibele leerplekken zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de flexibele leerplekken worden ingezet en de vaardigheid van leraren om flexibele ruimtes toe te passen in het onderwijs.’

Wat is flexibel meubilair?

Flexibel meubilair is ontworpen om snel en gemakkelijk aan te passen aan verschillende situaties en leerbehoeften. Het gaat hierbij om meubilair dat op verschillende manieren kan worden opgesteld en gecombineerd, zoals klaptafels, verrijdbare stoelen en modulaire banken. Flexibel meubilair biedt studenten en docenten de vrijheid om de leeromgeving aan te passen aan verschillende lesactiviteiten en leerbehoeftes.

Impact op leren

Het gebruik van flexibel meubilair heeft verschillende voordelen voor het leren in het hoger onderwijs. Een belangrijk voordeel is dat studenten meer verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces. Door de mogelijkheid om meubilair aan te passen aan de verschillende leeractiviteiten, zijn studenten in staat om meer controle te krijgen over hun leeromgeving en kunnen ze beter hun concentratie behouden tijdens de lessen.

Daarnaast stimuleert flexibel meubilair actief leren en samenwerking tussen studenten. Door meubilair op verschillende manieren op te stellen, kunnen studenten gemakkelijk in groepjes werken, brainstormen en discussiëren. Dit stimuleert niet alleen de samenwerking, maar ook de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden.

Impact op onderwijsvernieuwingen

Flexibel meubilair past goed bij de huidige onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs. Het biedt een passend antwoord op de vraag naar meer flexibiliteit in het onderwijs en sluit aan bij de behoeften van de huidige generatie studenten.

Daarnaast kan het gebruik van flexibel meubilair bijdragen aan de implementatie van verschillende onderwijsmethoden, zoals blended learning en actief leren. Het biedt de mogelijkheid om verschillende leervormen en -activiteiten te integreren in de les en om studenten meer te betrekken bij het leerproces.

Conclusie

Flexibel meubilair heeft een positieve impact op het leren in het hoger onderwijs en sluit goed aan bij de huidige onderwijsvernieuwingen. Het biedt studenten meer controle over hun eigen leeromgeving, stimuleert actief leren en samenwerking tussen studenten en biedt meer flexibiliteit in de implementatie van verschillende onderwijsmethoden. Door de inzet van flexibel meubilair kunnen onderwijsinstellingen inspelen op de veranderende behoeften van studenten en een optimaal leerproces faciliteren.

Afbeeldingen: EPS tafels en stoelen zijn van ZIOXI