Advies en begeleiding

Traject herinrichting
Investeer vandaag in de toekomst van onderwijs.

(Her)inrichten is meer dan alleen een mooi plaatje of het plaatsten van 25 lessetjes. Aansluiten vanuit visie, didactische en pedagogische keuzes en aansluiten bij de wensen en behoeftes van leerlingen/studenten en alle medewerkers.

 • Ontdek wat jullie als instelling nodig heeft in ondersteuning, in de behoeftes
 • Onderwijskundige begeleiding vanuit visie, verandermanagement en of leerkrachtvaardigheden
 • De begeleiding om de verandering ook stap voor stap plaats te laten vinden
 • Aan de slag met de ‘why’ waardoor iedereen bewust wordt van de impact van de fysieke leeromgeving

In 5 stappen de leeromgeving bewust inzetten voor meer betrokkenheid, welzijn en ontwikkeling. Voor onderwijsteams en directie die de fysieke leeromgeving in willen zetten, door middel van bewustwording de juiste keuzes maken om de leeromgeving in te zetten als ondersteunend middel om ontwikkelen, welbevinden en gedrag positief te stimuleren.

Ja, ik wil vrijblijvend kennismaken

Onderwijs anno 1912

In de afgelopen decennia hebben zowel de rol van de docent als die van de leerling aanzienlijke veranderingen ondergaan. Toch, als je een foto van een klaslokaal uit 1912 naast een hedendaags klaslokaal legt, zul je op het eerste gezicht weinig verschillen waarnemen. Elke organisatie of onderwijsinstelling koestert een unieke visie en streeft naar specifieke doelen. Dit impliceert dat voor elke instelling een specifieke ideale inrichting van toepassing is.

De omgeving als element van de verandering

Wij begrijpen hoe belangrijk een passende fysieke leeromgeving is voor het welzijn en het leerproces van zowel medewerkers als leerlingen. Je weet dat verandering tijd kost, maar uiteindelijk ongelooflijk veel kan opleveren. Het is tijd om de eerste stap te zetten naar een omgeving die naadloos aansluit bij je pedagogische aanpak en onderwijsvisie.

Visie als basis van de verandering
Bij ons Begeleiding en Advies Traject werken we samen met architecten, leveranciers en andere experts, waaronder akoestiekexperts. Samen zetten we jullie visie en waarden om in tastbare bouwstenen en creëren we een leeromgeving die perfect aansluit bij jullie onderwijsconcept en identiteit. Het resultaat is een leer- en werkomgeving die optimale (leer)prestaties mogelijk maakt!

Vanuit onze visie van de leeromgeving als instrument begrijpen we dat het voor scholen niet eenvoudig is om hun leeromgeving opnieuw in te richten. Jullie school met de juiste inrichting maakt het verschil!

Wil jij ook dat je leeromgeving werkt als een krachtig instrument voor je onderwijsactiviteiten?

Vanuit onderzoek en onderwijskundige kant maken we samen de vertaalslag van gebouw naar fysieke leeromgeving. Een passende leeromgeving is ondersteunend aan welbevinden, het leerproces, de (leer)activiteiten en stimuleert het leer-werkplezier.

Wat dit traject omvat:

Ons traject bestaat uit 5 essentiële stappen, elk ontworpen om jullie te begeleiden naar een geoptimaliseerde leeromgeving.

Stap 1: Bewustwording en visie

 • Ontdek vanuit het perspectief van de elementen van invloed hoe je de juiste elementen inzet en wat dit voor je school oplevert.
 • Leer hoe de fysieke omgeving een cruciale rol speelt in het leerproces.
 • Werk samen met het gehele team en andere directe betrokkenen om bewustzijn te creëren over de impact van de fysieke leeromgeving.

Stap 2: De leerreis in beeld

 • Krijg helderheid over jullie doelen, van leerdoelen tot onderwijsvisie.
 • Leer hoe je doelgerichte gesprekken kunt voeren, met de nadruk op het “waartoe leiden wij op?”
 • Samen met partners komen we tot een ontwerp en vertalen we de docent- en studentenreis naar een passend ontwerp.

Stap 3: Activiteiten, ruimte en inrichting

 • Ontdek hoe leeractiviteiten nauw verband houden met de inrichting van de ruimte.
 • Leer over de juiste opstellingen, ruimtegebruik, pedagogische en didactische keuzes, meubelselectie en sfeercreatie.
 • Na de realisatie begint het echte werk, waarbij we je begeleiden om de leeromgeving als instrument te gebruiken.

Stap 4: Gebruikersperspectief en gedrag

 • Bekijk de leeromgeving door de ogen van de gebruikers.
 • Begrijp hoe omgevingspsychologie en gedrag van invloed zijn op het leerproces.

Stap 5: Praktische actieplannen

 • Samen zetten we de eerste stappen naar het inzetten van een passende opstelling en het herontwerpen van jouw leeromgeving.
 • Ontdek wat je kunt doen met de opstellingen, het aanbod in de kasten en het effectieve gebruik van materialen aan de wanden.

Het traject omvat ook stappen in het hele proces, van bewustwording tot implementatie en nazorg. Wij begeleiden je stap voor stap naar een leeromgeving die echt werkt voor jou.

Klaar om de reis te beginnen?

Investeer vandaag in de toekomst van je onderwijs.

Wat is het resultaat van de workshop?

Met de workshop leeromgeving als instrument word je in 1 dagdeel meegenomen vanuit de theorie: wat de leeromgeving is en welke impact de heeft op ontwikkelen, welbevinden en leren. Samen kijken we naar de visie, didactische en pedagogische aanpak en de organisatie van het leren. 

Je krijgt zicht op de leeractiviteiten en welk gedrag jullie hierbij willen stimuleren. Vanuit onderzoek en onderwijskundige kant maken we samen de vertaalslag naar de mogelijkheden voor jullie fysieke leeromgeving voor de dag van morgen. Jij wilt toch ook dat de leeromgeving ondersteunend is aan de werkvormen en activiteiten die jij dagelijks inzet?

In beweging

Na de realisatie begint het pas! Zie het maar zo, je koopt een nieuwe auto en na 5 maanden wachten staat ie daar. Prachtig, fantastisch dit is wat je wilde. De dealer geeft je de sleutel, je start de auto en rijd weg. Maar dan…. Waar zat dat ene knopje nu om te kijken hoe lang je nog kan door rijden, had ik niet nog een extra optie voor automatische ruitenwissers?

Lotte ondersteund, begeleid het team om te werken in de nieuwe omgeving. Hoe gebruiken we de meubels, hoe zetten we bepaalde ingerichten hoeken nu voor en welke leerkrachtvaardigheden moet je inzetten om de leeromgeving in te zetten als instrument.

 • Bewustwording (Werksessie met het gehele team en andere directe betrokkenen waarin we bewustwording creëren over de impact van de fysieke leeromgeving en waarom deze ondersteunend is.)
 • Inventarisatie (In gesprek en aan de slag met verschillende gebruikersgroepen om behoeftes (gebruikerswensen), beweging (doelstellingen) en beleving (programma van ambitie) scherp te krijgen.)
 • Concept ontwerp [samenwerking met architect] (Het vertalen van de behoeftes naar een passende gebruikers journey. Opzetten van een vlekkenplan waarbij identiteit, impact en indeling centraal staan. Ontwikkelen van een passend ontwerp. Afstemming met gebruikers)
 • Interieurontwerp [samenwerking met architect] (Het verder vertalen van het ontwerp naar een kloppend interieurontwerp. Advies voor het meubilair, duurzame materialen, kleuren, wand- en vloerenplan. Investeringsindicatie voor de realisatie en implementatie van het ontwerp.)
 • Implementatie [verantwoordelijkheid projectinrichter/projectleider/huisvesting] (Correcte en volledige overdracht en briefing richting realisatiepartners.
 • Nazorg (Begeleiding van docenten bij de in gebruik name van de nieuwe fysieke leeromgeving, zodat zowel het onderwijskundig concept als het inrichtingsconcept ingezet worden zoals het bedacht is.)

Lotte: “Om tot het beste resultaat te komen, werk ik samen met architecten, leveranciers en andere experts voor onder andere akoestiek. Samen vertalen we jullie visie en waarden naar de juiste bouwstenen en creëren we een leeromgeving die naadloos past bij de onderwijsvisie en -identiteit. Het resultaat: een leer- en werkomgeving waarin tot optimale (leer)prestaties kan worden gekomen!” 

Vanuit de leeromgeving als instrument geloven wij dat het voor geen enkele school makkelijk is om even opnieuw de leeromgeving in te richten. Jullie school met passende inrichting doet er toe!

Lotte zet het team in beweging en betrekt een passende architect om tot een concept voor de nieuwe inrichting te komen. Door haar onafhankelijkheid ontwerpen we samen een inrichting die past bij het onderwijs van jullie organisatie. Hierbij kan het zijn dat er verschillende leveranciers of partijen betrokken worden. Om tot realisatie te komen van het ontwerp draagt Lotte het over aan een projectleider/projectinrichter of de school zelf. Op de achtergrond zal Lotte aanwezig blijven om het concept te borgen, dit in afstemming met de opdrachtgever.

“Wat Lot to Learn onderscheidt van de grote inrichters

is dat ze teams begeleidt vanuit het onderwijsproces en de kennis 

van hoe mensen leren. Vandaaruit wordt een passende leeromgeving 

ontwikkeld. Achter elke keuze zit dus een doordachte reden.”

 – OBS de Singel –