Advies en begeleiding

Advies en begeleiding op maat

Tijdens een advies- en begeleidingstraject op maat, helpt Lot to Learn onderwijsteams om de complete leeromgeving aan te laten sluiten bij de onderwijsvisie, het onderwijsconcept en de waarden van de gebruikers. Dankzij haar eigen ervaring in het onderwijs, is Lotte in staat om verbindingen te leggen die alle betrokkenen nader tot elkaar laat komen.

Lotte: “Om tot het beste resultaat te komen, werk ik samen met een architect. Samen vertalen we jullie visie en waarden naar de juiste bouwstenen en creëren we een leeromgeving die naadloos past bij de onderwijsvisie en -identiteit. Het resultaat: een leer- en werkomgeving waarin tot optimale (leer)prestaties kan worden gekomen!” 

“Wat Lot to Learn onderscheidt van de grote inrichters

is dat ze teams begeleidt vanuit het onderwijsproces en de kennis 

van hoe mensen leren. Vandaaruit wordt een passende leeromgeving 

ontwikkeld. Achter elke keuze zit dus een doordachte reden.”

 – Connect College –