Training & advies

Elke organisatie is anders, heeft andere visies en andere doelen. Dat betekent dat er per organisatie en of school de ideale inrichting anders is. Het is dus van belang dat er gekeken wordt wat jou organisatie nodig heeft. De basis kan gelijk zijn door de kern het verzorgen van onderwijs en of trainingen is.

Een aantal activiteiten komen dus altijd terug zoals; samen komen, samenwerken, lessen volgen, zelfstandig werken en uitvoeren. Afhankelijk van de onderwijsvisie vraagt dit om een andere inrichting.

TRAINING

Op basis van leerbehoefte en leerwensen ontwerp ik een training op maat. Samen gaan we in gesprek over hoe jullie als team het lokaal als instrument meer kunnen inzetten. In de training gaan we same op zoek waar jullie invloed hebben en ontdekken jullie wat je in de dagelijkse praktijk kunnen gaan doen. Aan het einde van de training hebben jullie handvatten om actief aan de slag te gaan.

Voorbeelden van leerdoelen waarmee we aan de slag kunnen gaan zijn:

  • inzicht verkrijgen over de impact van de fysieke leeromgeving
  • kennis op doen over het inzetten van verschillende werkvormen
  • inspiratie op doen over verschillende mogelijkheden van opstellingen
  • concreet een passende opstelling kiezen op basis van leerdoel en werkvorm

Vanuit mijn adviserende rol kijk ik graag met jouw team mee.

  • Op het moment dat er een onderwijsinnovatie wordt doorgevoerd, of dat er besloten wordt de leeromgeving mee te laten gaan met de huidige onderwijsvisie zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden.
  • Samen kijken we naar de onderliggende vraag, de haalbaarheid, de benodigdheden en de uitkomsten.
  • Het (her)inrichten gaat samen met afdelingen zoals huisvesting, management teams en onderwijsteams.
  • Ik ben dan ook de springplank tussen het onderwijs en de verschillende diensten.

ADVIES

Op basis van leerbehoefte en leerwensen ontwerp ik een training op maat. Samen gaan we in gesprek over hoe jullie als team het lokaal als instrument meer kunnen inzetten. In de training gaan we same op zoek waar jullie invloed hebben en ontdekken jullie wat je in de dagelijkse praktijk kunnen gaan doen. Aan het einde van de training hebben jullie handvatten om actief aan de slag te gaan.