Inrichtingsplan Kindcentrum TOON

Wat vooraf ging

Toon is een Kindcentrum met clusteronderwijs in Nijmegen. We zaten afgelopen jaren te worstelen met een niet goed werkende indeling van de ruimtes op school, waardoor ook ons onderwijs niet goed uit de verf kwam. Het idee is, dat leerlingen instructie krijgen in instructieruimtes en daarna zelfstandig aan de slag gaan op leerpleinen. Maar op een ongelukkig manier zaten we met té kleine instructieruimtes en niet goed passend meubilair.  De afgelopen jaren is er door iedereen flink over gemopperd, maar het eind van het liedje was dat er niets aan gedaan kon worden en we als team er maar het beste van probeerden te maken. In de praktijk werd er instructie gegeven op de leerpleinen en werd er zelfstandig gewerkt in de instructieruimtes en had iedereen best veel last van elkaar. Ons team deed het geweldig, maar het bleef niet ideaal.  

Lotte van Egmond kwam bij ons kijken en zei: “Jullie gebruiken de ruimtes verkeerd”.  Ja, dat snapten wij ook wel, maar we zagen gewoon geen mogelijkheden. Ik dacht: “Je past nooit met 35 kinderen in onze kleine instructie ruimte.” Samen met Lotte kwamen we tot de conclusie dat dit wel is wat wel wilde gaan doen. Maar daarvoor moet je hele onderwijsvorm op de schop.  

Wat we gedaan hebben

Lotte heeft ons, samen met haar collega Atje Deinum, enorm geholpen. Ze heeft eerst samen met het team uitvoerig gesproken en de gebruikswensen geïnventariseerd.  Ze hield een enquête onder leerkrachten en leerlingen over wat we wilden behouden en wat voor onze populatie belangrijk is. Dat is bijvoorbeeld dat we één vaste leerkracht zicht willen laten houden op de groep en dus niet alle groepen door elkaar.   

Vervolgens heeft Lotte samen met Atje een concept-inrichtingsplan bedacht, een hele klus, ook omdat er steeds wensen bijkwamen. Lotte luisterde zorgvuldig en bracht ontzettend veel kennis en inzicht in. Dat conceptplan hebben we nog eens voorgelegd aan het team en uit de feedback daarop is een definitief plan voortgekomen. Vrijwel alles wat leerkrachten ingebracht hebben is verwerkt in dit plan. Dat is echt een prestatie van jewelste. 

Hoe we te werk gegaan zijn

Omdat de inrichting van de school de afgelopen jaren al zo’n discussiepunt was, was het superbelangrijk om iedereen goed mee te nemen. De emoties en de meningen liepen flink uiteen. Het hielp dat Lotte en Atje goed luisterden en alles heel serieus namen. Gaandeweg konden we ook goed bijsturen. Doordat dit proces zorgvuldig verliep, konden leerkrachten het ook accepteren wanneer het plan net anders uitpakte dan zij hadden gedacht. 

Wat de opbrengst is voor Kindcentrum TOON

We hebben nu een prachtige school, waarin ons onderwijsconcept tot zijn recht komt. Op leerpleinen en instructieruimtes, met een goede akoestiek en met passende meubels. Het is een prachtig visitekaartje, deze inrichting. 

Waar ik als directeur stiekem ook heel tevreden mee ben, is dat er nauwelijks meubilair hoefde te verdwijnen.  We hebben bijna alles kunnen hergebruiken. Ongelooflijk maar waar: vanaf de eerste week van het schooljaar loopt het heel goed. Er is nog voldoende ter verbetering maar daar nemen we de tijd voor. Dat is natuurlijk de verdienste van de leerkrachten van Toon die zich zo met hart en ziel inzetten en ook de verdienste van Lotte en Atje, die hen deze boost hebben gegeven. 

Sarah Gieselaar

Directeur

Kindcentrum TOON