Verander het klaslokaal in een dynamische denkruimte!

Een van de meest hardnekkige tradities in lokalen is de focus op leerlingen die stilletjes aan hun tafeltje zitten en in hun schrift werken. Echter, onderzoek toont aan dat dit de minst effectieve leeromgeving is voor het bevorderen van kritisch denken, creativiteit en samenwerken.

De Building Thinking Classroom (BTC) methode daagt deze traditie uit. BTC richt zich op het creëren van een dynamische leeromgeving die actieve betrokkenheid stimuleert en 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelt.

Een sleutelcomponent van BTC is de transformatie van de fysieke ruimte. De traditionele opstelling met statische bureaus wordt vervangen door flexibele leerruimtes met verticale, uitwisbare oppervlakken.

Waarom is dit belangrijk?

  • Verticaal werken: Studies tonen aan dat staand werken en op een verticaal oppervlak schrijven de focus en energie verhoogt.
  • Uitwisbaarheid: Het gebruik van uitwisbare oppervlakken stimuleert creativiteiten risiconeming. Fouten kunnen gemakkelijk worden gewist, waardoor leerlingen zich vrijer voelen om te experimenteren.
  • Samenwerking: De flexibele opstelling bevordert groepswerk en interactietussen leerlingen.

De impact van deze verandering is enorm. Leerlingen die in BTC-geïnspireerde leeromgevingen leren, zijn meer betrokken, gemotiveerd en behalen betere leerresultaten.

Een praktijkvoorbeeld:

Laat leerlingen in willekeurige groepen werken aan lesstof op een groot whiteboard. Stimuleer discussie en samenwerking terwijl ze hun bevindingen visualiseren op het bord. Dit bevordert diepgaand denken, kritische analyse en creatieve probleemoplossing.

De voordelen van BTC gaan verder dan lessen. De methode kan worden toegepast in alle vakgebieden om actieve leerervaringen te creëren die leerlingen inspireren en uitdagen.