Trends en ontwikkelingen binnen het klaslokaal

De vraag die wij je willen stellen; In hoeverre is jullie huidige leeromgeving nog passend in de wereld van morgen en voor de leerlingen of studenten van de toekomst? Je kunt het schoolgebouw en de leeromgeving namelijk geweldig inzetten als instrument om te leren, ontwikkelen en ontdekken.

Als het gaat om onderwijs, is het belangrijk om te blijven evolueren en te vernieuwen om te voldoen aan de behoeften van de studenten en de maatschappij. De vernieuwde leervormen zoals hybride, blended of activiteit gerelateerd leren vragen om een andere mindset en visie op de leeromgeving, waarbij de gebruikers (en de gebruikers journey) altijd het vertrekpunt vormen. Het is cruciaal dat de leeromgeving past bij de identiteit van de onderwijsinstelling of school, bij de organisatiecultuur en de mensen. Van studenten tot docenten, van onderwijsmakers tot overige stakeholders.  Welke elementen zien wij steeds meer naar voren komen.

  1. Flexibele Ruimte Indeling

Traditionele opstellingen zoals rijen stoelen en tafels in het klaslokaal worden steeds meer vervangen door flexibele opstellingen. Hierdoor hebben studenten meer bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om in kleine groepen te werken. Dit bevordert de interactie en samenwerking tussen studenten en biedt verschillende leerstijlen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

  1. Natuurlijke Elementen

Het gebruik van natuurlijke elementen in het klaslokaal, zoals planten, natuurlijke verlichting en uitzicht op groene ruimtes, wordt steeds populairder. Onderzoek heeft aangetoond dat natuurlijke elementen een positief effect hebben op de leerprestaties en het welzijn van studenten.

  1. Technologie

Technologie blijft zich ontwikkelen en speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Interactieve whiteboards, tablets, laptops en educatieve apps bieden studenten en docenten de mogelijkheid om op een meer visuele en interactieve manier te leren en te onderwijzen.

  1. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in de maatschappij en het onderwijs is hierin geen uitzondering. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame en milieuvriendelijke ontwerpen van klaslokalen en schoolgebouwen. Dit omvat onder andere energiebesparende verlichting, hernieuwbare energiebronnen, en hergebruik van materialen. Bedenk ook goed hoe je studenten hierin kan betrekken.

  1. Inclusiviteit

Inclusiviteit houdt in dat iedereen, ongeacht achtergrond, capaciteit of identiteit, gelijke kansen krijgt in het onderwijs. Dit houdt in dat de leeromgeving aangepast wordt aan de behoeften van elke individuele leerling, zoals inclusieve ontwerpen voor toegankelijkheid, visuele en auditieve stimulatie voor leerlingen met leerproblemen, en aangepaste materialen voor leerlingen met speciale behoeften.

In conclusie, deze top 5 trends binnen de fysieke leeromgeving zorgen voor meer flexibiliteit, interactie, inclusiviteit en duurzaamheid in het onderwijs. Het is belangrijk dat scholen deze trends omarmen om de beste leerervaringen te creëren voor hun studenten en docenten.