“Hoe de leeromgeving effect heeft”

Waar het over leren gaat heb ik het over actief leren. Actief leren laat zich omschrijven als een instructiemethode welke de lerende actief bij het leerproces betrekt.

Actief leren vraagt van de lerende dat hij betekenisvolle activiteiten onderneemt en nadenkt over hetgeen hij doet (Bonwell & Eison, 1991). Dit heeft niet alleen betrekking op de fysieke activiteiten van de student, maar ook op de cognitieve activiteiten. Deze manier van leren wordt meestal afgezet tegen de meer traditionele kennisoverdracht waarin de student passief kennis tot zich neemt van bijvoorbeeld de docent. Leren vraagt daarbij om een actieve leeromgeving. Denk hierbij aan leerpleinen, ontmoetingsplekken waar informeel geleerd wordt en lokalen waar je verschillende opstellingen mogelijk is.

Ik word blij van creatief denken en werken binnen het onderwijs. Tijdens het maken van mijn lesvoorbereidingen bedenk ik graag varianten op bestaande werkvormen. Vervolgens stap ik een grijs lokaal binnen met tafels en stoelen in een rij opstelling. Heel eerlijk, mijn enthousiasme om actief aan de slag te gaan verdwijnt dan wel eens. Echter als de omgeving dit al met mij doet, wat doet dit dan met motivatie van de student?

Uit onderzoek blijkt dat een optimale leeromgeving invloed heeft op leermotivatie en leerresultaten. Factoren van invloed op sociaal welbevinden, de motivatie en leerprestaties voor een ideale leeromgeving zijn;

  • Flexibiliteit
  • Akoestiek
  • Binnenklimaat
  • Verlichting
  • Meubilair
  • Kleur gebruik
  • Uitzicht 

Echter blijkt dat het binnenklimaat binnen veel schoolgebouwen onder de maat is. Iets wat enorm belangrijk is voor het welbevinden van studenten. Eveneens het gebruik van kleur en materiaal. Kleur gebruik kan enorm veel effect hebben op de gemoedstoestand van studenten en docenten.

“Grauwe grijze gebouwen met afgesloten ruimtes met bus opstelling en luisteren naar de docent is niet van deze tijd”

De leeromgeving heeft zowel een positieve invloed op de prestaties van studenten en op docenten. Het is belangrijk dat de omgeving voldoet aan de wensen van alle gebruikers. Onderzoek wat welke gebruiker nodig heeft vanuit de verschillende boven genoemde factoren. Zodat de leeromgeving prikkelend, activerend en veilig is waardoor het effect heeft op de leermotivatie en leerprestaties. Stel bij het (her)inrichten de vraag; wat vraagt de toekomst en wat hebben de gebruikers nodig. Een omgeving die flexibel is en mee kan gaan in het onderwijs dat continu in beweging is, is ten slotte duurzaam.

Wil jij met jouw team aan de slag met een leeromgeving te creëeren die effectief is voor studenten en personeel? Neem dan contact met mij op.