Ontwerp de leeromgeving vanuit visie, functies en ruimtes

Nu de scholen weer enige tijd volledig open zijn, blijken er toch veel stoelen leeg te zijn. Hoe krijgen we studenten weer naar school? Dat hier geen éénduidig antwoord op is mag duidelijk zijn. Onderwijs is namelijk geen one-site-fits-all principe.

Het heeft met wat, hoe, waarom en waar studenten leren te maken. De leeromgeving kan een positieve bijdrage aan leveren om studenten weer actief naar school te krijgen. De leeromgeving moet de leeractiviteiten weerspiegelen en studenten een keuze bieden, in de breedste zin van het woord. Zowel voor verschillende leeractiviteiten maar ook verschillende ontspan en ontmoet mogelijkheden.

Activiteiten

Binnen het gebouw moeten in mijn beleving ruimtes ontworpen worden voor verschillende activiteiten:

  • Instructie en presentatie
  • Samenwerking
  • Rustig studeren 
  • Creatieve ontwikkeling
  • Sociale interactie
  • Toegang tot de externe omgeving (buiten, netwerken

Om tot een goed en haalbaar duurzaam plan te komen moet er aandacht zijn voor de gedeelde visie, waarden en leerfilosofie. Weet wat de lange termijn doelen zijn, want een leeromgeving (her) inrichten doe je voor de komende twintig jaar.

Waar ligt de focus

Betrek daarnaast de studenten. Wat werkt voor hen? Welke verschillende behoeften hebben ze? Houd rekening met en speel in op individuele leerbehoeften (academisch en sociaal). Wees duidelijk over het waarom, het hoe en het wat van de inrichting van de leeromgeving. Zowel naar de medewerkers als de studenten. Steeds vaker zien we dat er op scholen meer belanghebbenden betrokken zijn. Denk aan het verhuren van ruimtes aan het bedrijfsleven, samenwerken met professionals uit het bedrijfsleven om experts in huis te hebben om projecten te begeleiden. Investeer tijdens de (her) inrichting dan ook dat de andere belanghebbende betrokken worden in het proces.

Een ideale leeromgeving is de fysieke representatie van een goed functionerende leercultuur, overtuigingen en pedagogische waarden die worden gedeeld door docenten en studenten. Waar visie, ruimte en cultuur in harmonie zijn. De ruimtes ondersteunen actief het leren en ondersteunen zo de doelen van de school. Het ontwerp moet worden gedreven door het leren van de onderwijsvisie.

Bron foto: Wierda Design